Blwch Cloi Diogelwch Cloeon Grŵp Coch 13 Grŵp Coch

Blwch Cloi Diogelwch Cloeon Grŵp Coch 13 Grŵp Coch
Manylion y cynnyrch

Rhan Rhif:   LK 02

Blwch Lock Grŵp Hwylus

a) Wedi'i wneud o dymheredd uchel wyneb sy'n chwistrellu plât dur trin plastig a handlen neilon dur gwrthstaen .

b) Gall nifer o bobl gloi'r rhannau pwysig ar yr un pryd, gallant gynnwys 1 3 padlo.

c) Yn gallu cael ei ddefnyddio fel blwch cloi symudol cludadwy, gall gynnwys nifer o dagiau, asb,   cloi allan bach ac ati

d) Y neges label yn Saesneg. Gellir gwneud arferiad arall .

e) Trodd B ee gyda chlo'r goruchwyliwr.  

 

Rhan Rhif

Disgrifiad

LK 02

Maint:   230 mm (W) × 155 mm (H) × 90 mm (D)

Sefydlu rhaglenni hyfforddi trylwyr

Mae hyfforddiant yn rhan annatod o raglen gloi lwyddiannus, ond mae hefyd yn rhan anoddaf oherwydd bod gan bob gweithle a phob gweithiwr yn y gweithle eu hanghenion hyfforddiant arbennig eu hunain.

Yn gyntaf, mae'n bwysig bod pawb yn gwybod eu rôl. Diffinio, rhannu a neilltuo tasgau i gyflogeion cyfatebol. Yn nhermau gweithrediadau cloi, mae tri phrif fath o gyflogai dan sylw: gweithwyr awdurdodedig, gweithwyr yr effeithir arnynt ac eraill. Mae "staff awdurdodedig" yn golygu'r staff sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chloi cyfleusterau mecanyddol; Mae “cyflogai yr effeithir arno” yn golygu cyflogai y mae cloi'r offer yn effeithio ar ei weithrediad, fel arfer gweithiwr yn gweithredu'r offer dan glo; Mae "gweithiwr arall" yn golygu gweithiwr sy'n gweithio yn yr ardal nad yw'n gweithredu'r ddyfais gloi.

Dylai pawb fod yn glir ynghylch y math o gyflogai y maent yn perthyn iddo a sefydlu mecanwaith cyfathrebu agos ymysg cydweithwyr. Awdurdodi staff i roi hysbysiadau yn glir ac yn glir i staff yr effeithir arnynt ar ôl cloi neu ddatgloi. Er mwyn sicrhau diogelwch y gweithrediad datgloi, dim ond y cyflogai awdurdodedig sydd wedi cloi'r clo a all gyflawni'r weithred ddatgloi. Mae lle i lofnod y gweithiwr ar y ddyfais gloi, sydd hefyd yn pwysleisio bod gan bob gweithiwr dasgau a chyfrifoldebau penodol.

Fel prosesau cloi a phwyntiau ynysu, mae dogfennaeth yn elfen bwysig o hyfforddiant. Mae'n chwarae rôl ategol ar y tair lefel ganlynol. Yn gyntaf, gall helpu rheolwyr i sicrhau bod yr holl weithwyr wedi derbyn hyfforddiant wedi'i dargedu. Yn ogystal, gall y rheolwyr adnabod a gosod y bylchau hyfforddi yn hawdd. Yn ail, mae cofnodi amser yr hyfforddiant yn ddefnyddiol i drefnu'r cynllun hyfforddi nesaf. Os yw'r rheolwyr yn gwybod pryd oedd yr hyfforddiant diwethaf, gall fod yn hawdd iawn trefnu'r un nesaf. Yn drydydd, drwy adolygu'r cofnodion hyfforddiant, gall y rheolwyr weld y rhaglen hyfforddi dan glo yn fwy gwrthrychol, sydd hefyd yn ffafriol i wella'r prosiect.

Mae hyfforddiant clo hefyd wedi'i deilwra i'r gweithle. Os bydd gweithlu'r ffatri'n siarad yn wahanol, rhaid cael fersiynau iaith o hyfforddiant, arwyddion a dogfennaeth cloi allan. Yn ogystal, anogir gweithwyr i fynegi eu hanghenion hyfforddi eu hunain a llunio cynnwys hyfforddiant yn unol â'u hanghenion.

Yn ôl gofynion OSHA, dylid cynnal hyfforddiant tagio allan o leiaf unwaith y flwyddyn. Fodd bynnag, dylem ystyried hyn fel y safon ofynnol, nid yr amlder delfrydol. Mewn llawer o achosion, mae angen hyfforddiant dro ar ôl tro i sicrhau bod gwaith atgyweirio a chynnal a chadw critigol yn cael ei wneud yn ddiogel. Mae hefyd yn atgyfnerthu ymwybyddiaeth seicolegol gweithwyr o ddiogelwch yn gyntaf. Wrth benderfynu pa mor aml y cynhelir hyfforddiant yn y sefydliad, mae'n arbennig o bwysig cynnwys gweithwyr yn y broses o wneud penderfyniadau a sicrhau bod rheolwyr wedi ystyried yn ofalus Awgrymiadau gweithwyr.


Wedi'i gynllunio'n arbennig yn ôl eich gofynion arbennig chi, mae ein blwch cloi cloc diogelwch cloeon 13 grŵp coch wedi'i wneud gan un o wneuthurwyr a chyflenwyr cynhyrchion cloi allan yn Tsieina - LOCKEY. Fe'ch croesewir i focs cloi glo cloi diogelwch diogelwch wedi'i wneud yn Tsieina am bris rhad gyda'n ffatri, ac rydym hefyd yn cynnig y sampl am ddim.
Ymchwiliad