Dyfeisiadau Lockout Falf Bêl Diogelwch Safon '5 i 1 '

Dyfeisiadau Lockout Falf Bêl Diogelwch Safon '5 i 1 '
Manylion y cynnyrch

Rhan Rhif:   SBVL01

Cloi Falf Ball Safonol

a) Wedi'i wneud o ddur caled, triniaeth wyneb trwy chwistrellu tymheredd uchel, prawf rhwd.

b) Gall y cloeon dylunio un-darn falfiau pêl chwarter-tro oddi ar y safle.

c) Yn cael ei ddefnyddio ar feintiau falfiau pêl o 6.35mm   (1/4 ”) i 25mm   (1 ”), diamedr y twll yw 3/8”.

 

Rhan Rhif

Disgrifiad

SBVL01

Maint: 82mm × 55m, diamedr y twll: 11mm

SBVL02

Maint: 157mm × 102m, diamedr y twll: 11mm

SBVL02-2

Maint: 157mm × 102m, diamedr y twll: 7.5mm

6 拷贝

Asesiad LOTO

Mae amcangyfrif yn arf ardderchog ar gyfer uwchraddio prosiectau dan glo. Dim ond ar ôl profi'r broses hyfforddi a chloi clo gan y dull o feddwl a chanfod y sianel ryngwladol, a allwn ni benderfynu a yw'r gwaith cynnar yn llwyddiannus ai peidio. Asesir yr ymarferion hyfforddi, y gweithdrefnau cloi, a'r offer cloi i benderfynu a ydynt yn gweithredu fel y bwriadwyd. Mae gwerthuso hefyd yn gyfle da i wella'r rhaglen tagio allan oherwydd ei bod yn haws adnabod gwendidau nad ydynt yn amlwg yn ystod camau cynnar yr hyfforddiant.

Mae OSH A wedi cyflwyno deddfwriaeth i adolygu'r rhaglen tagio allan mewn camau fesul cam. Dylai pobl ddilyn y rheolau hyn i osod sylfaen gadarn ar gyfer gwerthuso a hyrwyddo prosiectau. Cynhelir adolygiad o'r prosiect o leiaf unwaith y flwyddyn gan berson dynodedig nad yw'n uniongyrchol gysylltiedig â'r broses dan sylw. Bydd yr holl wyriadau a ddarganfuwyd yn ystod yr adolygiad yn cael eu cywiro a rolau pob personél yn cael eu gwirio.

Bydd yr adolygiad hefyd yn cael ei gofnodi, gan gynnwys dyddiad yr adolygiad, y broses, y peiriannau dan sylw ac enw'r gweithiwr perthnasol.

Mae prosiectau'n esblygu

Dylai prosiectau cloi da esblygu'n raddol. Bydd OSHA yn gosod mwy o ofynion ac yn cyhoeddi canllawiau mwy caeth yn y dyfodol, felly mae'n bwysig cadw rhaglenni cloi eich cwmni ar hyn o bryd.

Yn yr un modd, bydd cyfathrebu agored â chyflogeion ar bob lefel yn caniatáu i brosiectau cloi gyrraedd eu potensial llawn. Mae prosiect dan glo sy'n annog cyfathrebu yn fwy effeithiol wrth nodi manteision ac anfanteision prosiect sydd heb amrywiaeth. Dim ond yn y modd hwn y gall barhau i symud ymlaen, gan ragori ar y safonau gofynnol a bennir gan y gyfraith, ac yn olaf, dod yn wir brosiect i'r fenter a'r gweithwyr.


Wedi'i gynllunio'n arbennig yn ôl eich gofynion arbennig, mae ein dyfeisiau cloi cloi allan o falfiau diogelwch 0.25 '' i 1 'a wnaed gan un o wneuthurwyr a chyflenwyr cynhyrchion cloi allan yn Tsieina - LOCKEY. Fe'ch croesewir i ddyfeisio dyfeisiadau cloi cloi allan o falfiau diogelwch 0.25 'i 1' wedi'u gwneud yn Tsieina am bris rhad gyda'n ffatri, ac rydym hefyd yn cynnig y sampl am ddim.
Ymchwiliad