Hyfforddiant Ynysu Ynni

Hyfforddiant Ynysu Ynni


Rhaid i bersonél sy'n ymwneud ag ynysu ynni a gweithrediadau cloi cyn addysg drydyddol a diogelwch cyn llawdriniaeth dderbyn hyfforddiant yn y Ddarpariaeth hon.& nbsp;


2. Rhaid i'r hyfforddiant gynnwys:


Sut i nodi ffynonellau ynni peryglus;


Dulliau ynysu ynni;& nbsp;


Pwrpas cloi;& nbsp;


Perygl trydaneiddio offer yn ddamweiniol;& nbsp;


Perygl gweithrediad falf anghywir.& nbsp;


3. Rhaid i weithredwyr sydd angen cymryd rhan yn y weithdrefn gloi dderbyn ailhyfforddi neu ailhyfforddi rheolaidd o dan yr amgylchiadau canlynol:


Mae'r arolygiad yn canfod nad yw'r gweithdrefnau ar gyfer ynysu ynni a chloi wedi'u dilyn;


Achosodd methu â dilyn gweithdrefnau y ddamwain;


Mae'r weithdrefn hon wedi'i haddasu;


Mae'r offer neu'r ddyfais wedi'i newid.