Pecyn Lockout Cludadwy Personol

Pecyn Lockout Cludadwy Personol
Manylion y cynnyrch

Rhan Rhif: LG51

a) 0010010 nbsp;Wedi'i wneud o ffabrig neilon diddos gwydn.

b) 0010010 nbsp; Pwysau ysgafn ac yn hawdd i'w cario 0010010 nbsp ;.

c) 0010010 nbsp;Cario'r holl offer cloi diogelwch diogel iawn gyda maint bach.

Gan gynnwys:

1. 00 1 00 1 0 nbsp; Cloi allanbag 0010010 nbsp; (LB 51) 1PC;

2. 0010010 nbsp; Clo clap diogelwch (P38S) 2 PCS;

3. 0010010 nbsp; Cloi allantag 0010010 nbsp; (LT 03) 2 PCS;

4. 0010010 nbsp; Lockout hasp (SH 01) 2 PCS;

5. 0010010 nbsp; Rhuban 2 PCS

Penderfyniadau allweddol ar gyfer prosiectau LOTO 1

A siarad yn gymharol, mae'n haws cofio gwybodaeth negyddol damweiniau ac mae'n fwy tebygol o effeithio ar benderfyniadau. Felly, yn lle dysgu sut i lwyddo i weithredu prosiect LOTO, mae'n well meddwl sut i osgoi'r rhesymau sy'n arwain at fethiant gweithredu LOTO ac osgoi syrthio i'r quot 0010010 ; trap diogelwch {{ 1}} quot ;. Osgoi'r 0010010 quot; trap diogelwch 0010010 quot; yn gofyn am wneud penderfyniadau gweithredol allweddol.

Penderfyniad gweithredu allweddol 1: un person, un clo - er mwyn osgoi dryswch ymhlith gweithredwyr ynghylch cyfrifoldeb personol gweithredu mesurau diogelwch

Pan fydd egni peryglus yr offer neu'r peiriant wedi'i gloi, gellir penderfynu bod cyflwr anniogel y gwrthrych yn dderbyniol neu'n risg isel o safbwynt asesiad risg. Allwedd neu angen mynd yn ôl i 0010010 quot; person 0010010 quot; wrth reoli diogelwch y ffactorau allweddol, fel math o reolaeth beirianyddol sy'n golygu mesurau gweinyddol rheoli diogelwch LOTO, penderfynwch a yw'n cyflawni'r allwedd i lwyddiant neu a oes angen dibynnu ar bobl, os bydd cwmni ymlaen ar ddechrau'r gweithredu. o glo LOTO yn hafal i'r holl ofynion ar gyfer LOTO, bydd LOTO yn cael ei ymyleiddio'n araf ac wrth i natur eiddo'r clo mawr weld clo drws, os gallwch chi, cyhyd â bod rhywun wedi'i gloi felly mae'n ddigon posib ei fod yn ddechreuwr neu gwaith ategol, felly, ni ellir adlewyrchu LOTO y mesurau diogelwch i gyflawni'r cyfrifoldeb unigol yn y cynhyrchiad.


Unwaith pan euthum i archwiliad ffatri, canfuwyd bod prif waith cynnal a chadw yn ystod peiriant cynnal a chadw heb gwblhau gweithdrefn LOTO, ef oedd pennaeth ei atal ar ôl i waith atgyweirio droi at ei weithwyr ategol fynd i gloi i gloi’r, a gweithwyr ategol don 0010010 Mae # 39; t yn gwybod ble mae'r clo, yn cael ei hongian ar y panel rheoli neu'r arch dosbarthu pŵer, mae'n bryderus iawn. A yw hyn wedi digwydd i chi?


Mater arall yw'r dewis o gloeon. Mae rhai cwmnïau'n dewis cyfres o gloeon ar hap i baratoi'r LOTO. Efallai bod y clo yr un peth â chlo'r drws neu locer ystafell ymolchi rhywun 0010010 # 39; Nid yw'n gwbl ymarferol, ond bydd yn cael effaith fawr ar y fenter i roi sylw i'r awyrgylch o gynhyrchu diogel. Mae LOTO yn beth proffesiynol iawn. Os ydym yn disgwyl i bobl dalu digon o sylw i broffesiynoldeb LOTO 0010010 # 39; s, mae angen cloeon proffesiynol arnom i helpu. Er enghraifft, mae'r cloeon a argymhellir gan gyn-Arlywydd yr UD barack Obama yn fwy proffesiynol ynghylch ansawdd gwaith LOTO 0010010 # 39; s na'r un cloeon.

Wedi'i ddylunio'n arbennig yn unol â'ch gofynion arbennig, ein pecyn cloi allan personol wedi'i wneud gan un o'r gwneuthurwyr proffesiynol a chyflenwyr cynhyrchion cloi allan yn Tsieina - LOCKEY. Fe'ch croesewir i becyn cloi allan personol cludadwy personol wedi'i wneud yn Tsieina am bris rhad gyda'n ffatri, ac rydym hefyd yn cynnig y sampl am ddim.
Ymchwiliad