PP Snap Ar Lockout Breaker Circuit

PP Snap Ar Lockout Breaker Circuit
Manylion y cynnyrch


Rhan Rhif:   CBL 21

Cloi Torri Cylchdaith Snap-On

a) Wedi'i wneud o neilon wedi'i gryfhau â phlastig peirianneg P P.

b) Ar gyfer torwyr cylched 120V sydd â thyllau yn y tafod switsh.

c) Defnydd cyflym a hawdd - dim ond ei gipio yn ei le a chymhwyso clo clap.

ch) Yn derbyn hualau clo hyd at 10mm mewn diamedr.

 

Rhan Rhif.

Disgrifiad

CBL 21

Ar gyfer torwyr cylched 120V sydd â thyllau yn y tafod switsh

 

Anabledd rhannol

Gellir rhannu ynni yn wahanol gydrannau, dyfeisiau, ardaloedd neu unedau gweithredu trwy ychwanegu ynysyddion ynni eilaidd i lawr yr afon o'r prif ynysyddion ynni o safbwynt gweithredol a diogelwch. Wrth ganiatáu rhai o'r gweithrediadau, dolenni, neu drawsosodiadau gofynnol, efallai na fydd angen i'r defnyddiwr ond sicrhau cyfran o'r ardal i fodloni gofynion gweithredol a chynnal a chadw. Rhaid i ddefnyddwyr osod y dyfeisiau hyn yn unol â safonau perthnasol.

Rheoli'r egni sydd wedi'i storio

Rhaid rhyddhau, ymyrryd, cyfyngu neu reoli fel arall egni dros ben, ynni wedi'i storio neu egni posibl mewn perygl posibl.

Dilysu ynysig

Cyn dechrau gweithio ar beiriant sydd wedi'i gloi neu wedi'i restru, dylai'r person awdurdodedig wirio bod yr ynysu a'r anactifadu ynni wedi'i gwblhau.

ailddechrau

Dylid archwilio'r ardal waith i sicrhau bod eitemau diangen wedi'u tynnu, bod y peiriant mewn cyflwr da a bod yr holl bersonél mewn sefyllfa ddiogel.

Cyn adfer pŵer i'r peiriant, dylid rhybuddio personél a allai gael eu heffeithio gan ddychwelyd i weithredu.

Rhaid i bob dyfais gloi neu ddyfais tag yn y ddyfais ynysu ynni gael ei symud gan y person awdurdodedig a oedd yn cloi allan yn wreiddiol.

Ar ôl cael gwared ar y ddyfais gloi neu'r ddyfais hongian, dylid hysbysu unigolion a allai gael eu heffeithio gan y gweithredoedd hyn fod y ddyfais gloi neu'r ddyfais hongian wedi'i symud cyn cychwyn y peiriant.


Ymchwiliad