Amlbwrpas 3.5 y cebl gwifren mm clo

Amlbwrpas 3.5 y cebl gwifren mm clo
Manylion y cynnyrch

Rhan Rhif:CB07

Cloi'r cebl

oWedi'i wneud o ABS gwydn, gydag inswleiddio cebl dur di-staen wedi'i orchuddio.

bWedi'i gynllunio i gloi'n effeithiol amrywiaeth o bwyntiau ynysu ynni yn ogystal â dyfeisiau mecanyddol anodd eu diogelu. Ar gael gyda cheblau ymgyfnewidiol, dau diamedr cebl ar gyfer eich dewis: 3.5 mm a 5mm.

cYn derbyn hyd at 5locklocks ar gyfer cais lluosog cloi.

dGellir addasu hyd cebl a lliw.

 

Rhan Rhif

Disgrifiad

CB07-3.5

Diamedr cebl 3.5 mm, hyd 2.4 m

CB07-5

Diamedr cebl 5mm, hyd 2.4 m

Gweithredu prosiect LOTO yn dda

Y diwrnod o'r blaen, fy ffrind bob yn galw ac yn gofyn i mi faint o lociau fyddai eu hangen ar gyfer y ffatri i weithredu'r rhaglen LOTO dan glo. Chwarddais. Pam roedd angen i'r cwmni weithredu'r rhaglen LOTO? Atebodd bob a dweud wrthynt, ar ôl risgiau'r cwmni achos gallai damwain larwm ffug ddigwydd, mae'r amser i gael personél cynnal a chadw i offer yn gweithio y tu mewn i waith cartref, ond dydw i ddim yn adnabod rhywun i gwmni post arall yn cynnal a chadw offer o ddyfais gychwyn, yn ffodus, personél cynnal a Daethpwyd i gonsensws yn ystod yr adolygiad y dylai ffynonellau peryglus gael eu cau a'u hynysu cyn eu cynnal a'u cadw. Fodd bynnag, canfu bos bob y perygl uchod eto yn y broses o gynnal a chadw offer yn ystod yr arolygiad maes yn ddiweddar. Gobeithiai wella rheolaeth diogelwch trwy gloi, felly meddyliodd amdanaf.


O brofiad gwaith blaenorol ac adborth gan gwsmeriaid, mae llawer o brosiectau LOTO yn cael eu cychwyn o dan amgylchiadau o'r fath, hynny yw, mae angen brys i'r uwch arweinwyr roi pwys ar ddiogelwch.


Y ddamwain, yn enwedig y ddamwain i'r claf, pawb sydd wedi cael profiad o'r ddamwain, ni waeth y parti dan sylw na'r personél perthnasol, yn ogystal â'r ddamwain a ddigwyddodd i deimlo'n ofidus, fydd hefyd y ddamwain ddilynol i ddelio â materion yn brysur. Yn ôl cyfres amser y ddamwain, byddai pobl yn ddelfrydol yn meddwl os gellir gwneud y rheolaeth diogelwch mewn cam allweddol penodol cyn y ddamwain, fel defnyddio LOTO i reoli'r ffynhonnell egni peryglus, gellir osgoi pob damwain, felly mae cloi'r ffynhonnell egni peryglus gyda chlo yn rhan anhepgor o LOTO. Fodd bynnag, a all cloeon yn unig fod yn dda o ran gweithredu prosiect LOTO? Nid yw'n ddigon. Mewn gwirionedd, mae llawer o ffatrïoedd eisoes yn cael LOTO Lock a rhaglen reoli, ond yn dal i fod yn y bydd y gweithredu yn cynhyrchu damwain oherwydd esgeulustod LOTO, mae gan rai cwmnïau glo LLABED am beidio â chefnogi cydamserol ar ôl eu harfogi â system reoli gyflawn yn hytrach na bod yn rhaid i chi gwblhau'r rhith o reolaeth glo ynysu ynni, sef ffurf yr hyn rydym yn galw sefydliad diogelwch Felly, mae'n anodd crynhoi llwyddiant cymorth LOTO yn syml fel un ffactor, megis defnyddio cloeon, ond gall y diffyg cloeon arwain yn hawdd at ddamweiniau a achosir gan fethiant ynysol ffynonellau ynni peryglus.

Ymchwiliad